Խորհրդարանական ընտրությունների համեմատ՝ ՏԻՄ-ին մասնակցությունը եւ ՔՊ-ի ձայները ավելի ցածր է եղել Ինչպես է Առուշ Առուշանյանը ընդունել հաղթանակի լուրը Ոստիկանությունը եկել էր իրենց ծառայելու և ընդդեմ «Առուշ Առուշանյան» դաշինքի աշխատելու. Իրինա Յոլյան Շաբաթվա ամփոփում Փոքրերի վախերի համար մեղավոր են ծնողները. Հարցազրույց մանկական հոգեբանի հետ Ինչ արդյունքներ են գրանցվել ՏԻՄ ընտրություններում Ես ձեր ցավը տանեմ, իմ անկոտրում ժողովուրդ․ Առուշանյանի ուղերձը՝ գորիսեցիներին «Խորհուրդներ սեքսոլոգից». Ինչու են երիտասարդ տղաներն իրենցից տարիքով մեծ կանանց ընտրում (18+) ՏԻՄ ընտրություններին մասնակցությունը կազմել է 33,23 տոկոս. ԿԸՀ Առնվազն պետք է հիմար լինես, որ կաշառք բաժանես. Մենուա Հովսեփյան Կարմիր բերետավորները ներխուժել են «Առուշ Առուշանյանի» շտաբ և խուզարկություն են կատարում Այսօր Հայաստանում ՏԻՄ ընտրություններ են
Լավագույն տեսանյութերը. Youtube


Ոստիկանապետի հրամանով հաստատվել է ՃՈ էլեկտրոնային հարթակում տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի պայմանագրի ձևը

Իրավական

ՀՀ ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը ապրիլի 2-ին հրաման է ստորագրել, որով  հաստատվել է ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային հարթակում տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի պայմանագրի ձևը` համաձայն հավելվածի:

Այն ուժի մեջ կմտնի սեպտեմբերի 3-ից։

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿՈՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՁԵՎ

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Տրանսպորտային միջոցի (այսուհետ` Տ/Մ) առուվաճառքի

    ________________                                       ___ _____ -202__

    Կնքման վայրը                                           ________________

                                                           Կնքման ամսաթիվը

Ես (մենք)` ___________________________________________________________

անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան թիվը

(կազմակերպության դեպքում` լրիվ անվանումը,)

______________________________________________________________________

        հաշվառման (բնակության), կազմակերպության դեպքում` գտնվելու վայրը

Անձնագիր _____________________________________________________________

անձնագրի սերիան, համարը, Երբ և ում կողմից է տրված

(կազմակերպության դեպքում` պետական ռեգիստրի վկայականի համարը)

(այսուհետ` Վաճառող), մի կողմից և ____________________________________

անունը, հայրանունը, ազգանունը,

ծննդյան թիվը

______________________________________________________________________

(կազմակերպության դեպքում` լրիվ անվանումը, կանոնադրությամբ սահմանված

իրավասու անձի անունը, ազգանունը)

______________________________________________________________________

հաշվառման (բնակության), կազմակերպության դեպքում` գտնվելու վայրը

Անձնագիր _____________________________________________________________

անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված

(կազմակերպության դեպքում` պետական ռեգիստրի վկայականի համարը)

(այսուհետ` Գնորդ), մյուս կողմից կնքեցինք սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան`

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է որպես սեփականություն Գնորդին հանձնել Տ/Մ, իսկ Գնորդը պարտավորվում է որպես սեփականություն ընդունել և վճարել Տ/Մ-ի համար.

մակնիշը, տիպարը _______________, թողարկման տարեթիվը _______________,

տեսակը _________________________, թափքի տեսակը ____________________,

նույնացման համարը (VIN) _______________, գույնը ____________________,

թափքը ________________, համարը __________________________, հենասարքը

(ամրաշրջանակի) համարը ______________, շարժիչի համարը ______________,

շարժիչի հզորությունը ________________________________________ ձ.ուժ:

1.2 Սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված Տ/Մ-ը սեփականության իրավունքով պատկանում է Վաճառողին, Սեփականության վկայական ___________ տրված __ -__- ___

______________________________________________________________________

սեփականության իրավունքի ծագման փաստաթղթի անվանումը, համարը, երբ և ում

կողմից է տրվել

___________________________________________________________ հիման վրա:

2. Պայմանագրի գինը

Տ/Մ-ի գինը կողմերի գնահատմամբ կազմում է _____________________ ՀՀ դրամ:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1 Վաճառողն իրավունք ունի`

3.1.1 սույն պայմանագրին համապատասխան հանձնված Տ/Մ-ի համար Գնորդի կողմից ժամանակին չվճարելու դեպքում պահանջել վճարելու նաև տոկոսներ` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան.

3.1.2 իր ընտրությամբ պահանջել վճարելու Տ/Մ-ի համար կամ հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց, եթե Գնորդը սույն պայմանագրի խախտմամբ հրաժարվում է Տ/Մ-ը ընդունելուց և դրա համար վճարելուց:

3.2 Վաճառողը պարտավոր է`

3.2.1 հանձնել սույն պայմանագրի 1-ին կետում նշված Տ/Մ-ը սույն պայմանագիրն ստորագրելու պահից,

3.2.2 Գնորդին հանձնել պատշաճ որակի Տ/Մ, դրա հետ միասին` նաև Տ/Մ-ի պատկանելիքները և փաստաթղթերը.

3.2.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Տ/Մ.

3.2.4 Մինչև սույն պայմանագրի կատարումը ծագած հիմքով` երրորդ անձանց կողմից Տ/Մ-ը առգրավելու դեպքում հատուցել Գնորդի վնասները:

3.3 Գնորդն իրավունք ունի`

3.3.1 հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց, եթե Վաճառողը հրաժարվում է հանձնել վաճառված Տ/Մ-ը.

3.3.2 Տ/Մ-ի պատկանելիքները և փաստաթղթերը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չհանձնելու դեպքում դրանք հանձնելու համար նշանակել ողջամիտ ժամկետ, իսկ այդ ժամկետում չհանձնելու դեպքում` հրաժարվել Տ/Մ-ից:

3.3.3 Վաճառողի կողմից Տ/Մ-ի թերությունների մասին նախապայման չսահմանելու դեպքում պահանջել`

1) համաչափ պակասեցնելու Տ/Մ-ի գինը,

2) ողջամիտ ժամկետում անհատույց վերացնելու Տ/Մ-ի թերությունները,

3) հատուցելու Տ/Մ-ի թերությունները վերացնելու համար իր կրած ծախսերը.

3.3.4 Տ/Մ-ի որակին առաջադրվող պահանջների էական խախտումների դեպքում (չվերացվող կամ այնպիսի թերություններ, որոնք չեն կարող վերացվել առանց անհամաչափ ծախսերի կամ ժամանակի կորստի, կամ որոնք բազմիցս և կրկին ի հայտ են գալիս դրանց վերացնելուց հետո), իր ընտրությամբ`

1) հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Տ/Մ-ի համար վճարված գումարը,

2) պահանջել փոխարինելու անպատշաճ որակի Տ/Մ-ը պատշաճ որակի Տ/Մ-ով.

3.3.5 ոչ կոմպլեկտ Տ/Մ հանձնելու դեպքում, իր ընտրությամբ պահանջել`

1) համաչափ պակասեցնելու Տ/Մ-ի գինը,

2) ողջամիտ ժամկետում կոմպլեկտավորելու Տ/Մ-ը.

3.3.6 Տ/Մ-ը կոմպլեկտավորելու պահանջները ողջամիտ ժամկետում Վաճառողի կողմից չկատարվելու դեպքում իր ընտրությամբ`

1) պահանջել փոխարինելու ոչ կոմպլեկտ Տ/Մ-ը կոմպլեկտավորված Տ/Մ-ով,

2) հրաժարվել սույն պայմանագրից և պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը.

3.3.7 Վաճառողի կողմից սույն պայմանագրի 3.2.3 ենթակետում նշված պարտականությունը չկատարելու դեպքում պահանջել Տ/Մ-ի գնի նվազեցում կամ պայմանագրի լուծում, եթե Վաճառողը չի ապացուցում, որ Գնորդը գիտեր կամ պետք է իմանար Տ/Մ-ի նկատմամբ երրորդ անձանց իրավունքների մասին:

3.4 Գնորդը պարտավոր է`

3.4.1 սույն պայմանագիրն ստորագրելու պահին Վաճառողին վճարել սույն պայմանագրի 2-րդ կետում նախատեսված գինը.

3.4.2 20 օրվա ընթացքում Վաճառողին ծանուցել Տ/Մ-ի որակի և կոմպլեկտավորվածության վերաբերյալ սույն պայմանագրի պայմանների խախտումների մասին.

3.4.3 ընդունել իրեն հանձնված Տ/Մ-ը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ իրավունք ունի պահանջել փոխարինելու այն կամ հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց.

3.4.4 կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք, սովորաբար ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, անհրաժեշտ են նրա կողմից համապատասխան ապրանքի ընդունումն ապահովելու համար.

3.4.5 Մինչև պայմանագրի կատարումը ծագած հիմքով` երրորդ անձանց կողմից Տ/Մ-ը առգրավելու մասին հայց հարուցելու դեպքում Վաճառողին մասնակից դարձնել գործի քննությանը:

4. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են` երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծարել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

5. Այլ պայմաններ

5.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում այն ստորագրելու պահից և դադարում է սույն պայմանագրում նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարմամբ:

5.2 Սույն պայմանագրի բոլոր փոփոխությունները և լրացումները կատարվում են գրավոր և ստորագրվում Կողմերի կողմից:

5.3 Վաճառողի հայտարարությամբ մինչև սույն պայմանագրի կնքումը 1-ին կետում նշված Տ/Մ-ը այլ անձի չի օտարվել, գրավի, կալանքի, արգելանքի տակ չի գտնվում:

5.4 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը հանձնվում է դատարանի քննությանը:

5.5 Սույն պայմանագրից ծագող սեփականության իրավունքը ենթակա է (պետք է ներկայացվի) ճանապարհային ոստիկանությունում պետական գրանցման` պայմանագիրը ստորագրելու օրվանից 15-օրյա ժամկետում: Նշված պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է սույն պայմանագրի անվավերության (նման պայմանագիրն առ ոչինչ է):

5.6 Սույն պայմանագիրը կնքված է հայերեն լեզվով էլեկտրոնային եղանակով` ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային հարթակի միջոցով ճանապարհային ոստիկանություն ներկայացնելու համար:

6. Կողմերի ստորագրությունները.

      ՎԱՃԱՌՈՂ(ՆԵՐ)                            ԳՆՈՐԴ(ՆԵՐ)

    անունը, ազգանունը                      անունը, ազգանունը

    (կազմակերպության դեպքում`              (կազմակերպության դեպքում`

    լրիվ անվանումը,                        լրիվ անվանումը,

    __________________________             __________________________

        ստորագրությունը                         ստորագրությունը

    անունը, ազգանունը, (Կ.Տ.)              անունը, ազգանունը, (Կ.Տ.)

    __________________________             __________________________

Հրապարակվում է Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավորին ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդության որոշումը
Շիրակի մարզում ՏԻՄ ընտրություններում ընտրախախտումների վերաբերյալ 20 հաղորդումներից 4-ով նյութեր են նախապատրաստում
Ողբերգական դեպք՝ Վանաձորում. ճանապարհաշինարարական աշխատանքների ժամանակ ամբարձիչը կողաշրջվել է, վարորդի դին նրա տակից դուրս են բերել Վանաձորի փրկարարները
Հրապարակվել է դպրոցական արձակուրդների ժամանակացույցը
Խորհրդարանական ընտրությունների համեմատ՝ ՏԻՄ-ին մասնակցությունը եւ ՔՊ-ի ձայները ավելի ցածր է եղել
Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1192 նոր դեպք, ունենք 996 առողջացած, 27 մահվան դեպք
ՏԻՄ ընտրություններ. 6 համայնքներում կայացած քվեարկության նախնական արդյունքներն՝ ամփոփ
ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչը կժամանի Կովկաս. այցելելու է նաև Հայաստան
Ինչպես է Առուշ Առուշանյանը ընդունել հաղթանակի լուրը
Ոստիկանությունը եկել էր իրենց ծառայելու և ընդդեմ «Առուշ Առուշանյան» դաշինքի աշխատելու. Իրինա Յոլյան
Մրցումների վերջին օրը հայ սամբիստները նվաճել են ևս երկու մեդալ
Անցած 1 օրում հրշեջ-փրկարարները 4 հրդեհ են հանգցրել 4 քաղաքներում
Շաբաթվա ամփոփում
Գեղարքունիքի մարզ ներխուժած ադրբեջանական զինված ուժերը կառուցել են մեծ ապաստարաններ, կուտակել վառելափայտ․ ՄԻՊ
Վերջին տարիներին մեկ այլ՝ լայն տարածում գտած արատ է նկատվում. այդ արատի անունը դալբայոբիզմ է
ՀԱԷԿ-ը միացել է ՀՀ էներգահամակարգին
Փոքրերի վախերի համար մեղավոր են ծնողները. Հարցազրույց մանկական հոգեբանի հետ
Վլադիմիր Պուտինը ժամացույց է նվիրել Նիկիտա Սիմոնյանին
Օրվա աստղագուշակ
Ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին
Կազմվել է 1 արձանագրություն՝ դիմակ չդնելու, պատվաստված չլինելու կամ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան չունենալու հիմքով
Ժաննա Անդրեասյանը՝ տարակարգի և կամավոր ատեստավորման նկատմամբ ուսուցիչների հետաքրքրությունների մասին
ՏԻՄ ընտրություններում արձանագրված խնդիրները ՄԻՊ-ը կամփոփի և կուղարկի իրավասու մարմիններին
Երևանում բախվել են Range Rover-ը, Infinti-ն, Mercedes-ն ու Mazda-ն. կա վիրավոր
Լույս չի լինի
Ինչ արդյունքներ են գրանցվել ՏԻՄ ընտրություններում
Գյումրիում հաղթեց «Բալասանյան» դաշինքը
Գորիսի ժողովուրդը շուտով դիմավորելու է իր նորընտիր քաղաքապետին. Էրիկ Ալեքսանյան (տեսանյութ)
Մեղրիում հաղթում է «Հանրապետություն» կուսակցությունը
Գյումրիում ՔՊ-ի թեկնածուն պահանջում է Շիրակի մարզպետի հրաժարականը
Տեղ խոշորացված համայնքում ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի են
Ես ձեր ցավը տանեմ, իմ անկոտրում ժողովուրդ․ Առուշանյանի ուղերձը՝ գորիսեցիներին
Տաթևում հաշվարկն ավարտվեց. առաջատարը ՔՊ-ն է
Պատրաստվում եմ մտնել և պարոն Առուշանյանին հայտնել այս ուրախալի լուրը. Էրիկ Ալեքսանյան
Գյումրիի 54 ընտրատեղամասից ստացված արդյունքները
Դիլիջանում հաղթեց ՔՊ-ն
Նախնական արդյունքներ` Մեղրի համայնքից
Դիլիջանում ՔՊ-ն հաղթում է «Հայրենիք»-ի թեկնածուին
Նախնական արդյունքներով 4 քաղաքական ուժ է հաղթահարել անցողիկ շեմը․ տվյալներ՝ Գյումրիից
Ինչպես են «Առուշ Առուշանյան»-ի շտաբում տոնում հաղթանակը
«Խորհուրդներ սեքսոլոգից». Ինչու են երիտասարդ տղաներն իրենցից տարիքով մեծ կանանց ընտրում (18+)
Վրաստանում սկսվել է կորոնավիրուսի հինգերորդ ալիքը. Գամկրելիձե
Գյումրու 11 ընտրատեղամասից ստացված արդյունքները
Նոր արդյունքներ՝ Գորիսի ՏԻՄ ընտրություններից
Արդեն փակված ընտրատեղամասերում հաղթել ենք. Գորիսի փոխհամայնքապետ
ՏԻՄ ընտրություններին մասնակցությունը կազմել է 33,23 տոկոս. ԿԸՀ
Կոչ ենք անում Վանո Սիրադեղյանին հուղարկավորել Կոմիտասի անվան պանթեոնում․ «Հայ ազգային կոնգրես»
Առաջին արդյունքները՝ Սյունիքի մարզի մի քանի համայնքներից
Հայաստանի Հանրապետությունում գնալով խորանում է բռնատիրական ռեժիմը. «Հայաստան» դաշինքի հայտարարությունը
Առաջին արդյունքները Մեղրիից
Ամենադիտված
Կայքի պատրաստում և սպասարկում՝ sargssyan™